UCHWAŁY RADY POWIATU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XLIV/270/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2021 R.

2021-06-29

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021

UCHWAŁA NR XLII/260/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 R.

2021-05-13

w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 -2026"

UCHWAŁA NR XLII/259/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 R.

2021-05-13

w sprawie uchwalenia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2025"

UCHWAŁA NR XLII/258/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 R.

2021-05-13

w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 - 2026"

UCHWAŁA NR XLII/257/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 R.

2021-05-13

w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powicie Ostrowieckim na lata 2021 - 2023"

UCHWAŁA NR XLI/246/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2021 R.

2021-04-07

W SPRAWIE USTANOWIENIA PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM COVID-19, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW O ZASIĘGU PONADGMINNYM : JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, FINANSOWANYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POWIATU OSTROWIECKIEGO.

UCHWAŁA NR XLI/245/2021 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2021 R.

2021-04-07

W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZNACZONYCH NA TE ZADANIA W ROKU 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Cudzik
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:1429