UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

2023-01-27

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r.

2023-01-27

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

2022-07-28

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

2022-07-28

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 141/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

2022-06-29

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 140/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

2022-06-29

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 76/2022 Z DNIA 07.04.2022 R.

2022-04-07

w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Cudzik
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:1128