Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05 maja 2022 r.

zmieniające zasady (politykę) rachnkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

5 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

5 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05 maja 2022 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę kserokopiarki poleasingowej

27 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę kserokopiarki poleasingowej

Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia zasad postępowania w sprawach dotyczących należności publicznoprawnych z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjne-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

25 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Informacja

o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole Organizacyjnym

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: Zastępca kierownika w Dziale ds. Pracy z Rodziną i Dzieckiem

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

21 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 kwietnia 2022 r.