Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 01 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

1 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 01 lipca 2022 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 141/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 141/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 140/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 140/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odpisania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych przedawnionych i umorzonych należności Powiatu Ostrowieckiego z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

28 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

30 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

27 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

10 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 maja 2022 r.