Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

26 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 01 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

1 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 01 lipca 2022 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 141/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 141/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 140/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 140/2022 Z DNIA 29.06.2022 R.

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odpisania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych przedawnionych i umorzonych należności Powiatu Ostrowieckiego z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

28 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2022 r.