Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowych

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi o mobbing

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi o mobbing

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi o mobbing

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 listopada 2022 r.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Rusza nabór wniosków do edycji 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Wzory wniosków oraz Program dostępny na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.niepełnosprawni.gov.pl

28 października 2022
Czytaj więcej o: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Rusza nabór wniosków do edycji 2023

Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

18 października 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

11 października 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 października 2022 r.