Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Strona archiwalna

Aktualna strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowcu Świętokrzyskim jest dostępna pod adresem:

https://samorzad.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski

9 lutego 2023
Czytaj więcej o: Strona archiwalna

Ogłoszenie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudni lekarzy w dziedzinie:

- kardiolog,

- psychiatra,

- ortopeda,

- pulmonolog,

- laryngolog.

Miejsce pracy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Świętokrzyska 22

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Proponujemy:

Umowa o świadczenie usług lekarza

Oferty prosimy składać:

- w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt telefoniczny: 41 249 94 17 lub 41 249 94 14

1 lutego 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów

31 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu oraz dostawę kart SIM w ramach abonamentu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty