Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2022

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1606).

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby zainteresowanej. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego.

Jednocześnie informujemy, że do spraw wszczętych i nierozpatrzonych dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazaniach do ulg i uprawnień złożonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 13 września 2022 r.,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto, nadal obowiązuje zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisu ważność orzeczeń została wydłużona do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2022-08-31
Data publikacji:2022-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Renata Duda
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:108